Anthidium punctatum – Makatka wełnista

Megachilidae – Miesierkowate
Znana również jako makatka jasnoplamka. Ciało krótkie, szerokie. Tułów pokryty brązowawymi włoskami. Na odwłoku białożółte, lub wręcz białe, dość wąskie ( zwłaszcza u samicy ), przerwane przy bocznych krawędziach tergitów przepaski. Nazwę wernakularną zawdzięcza zwyczajowi konstruowania komór lęgowych z miękkich włosków różnych roślin, które po wymieszaniu ze śliną i ugnieceniu przypominają do złudzenia watę. Gnieździ się w norkach w ziemi, lub usytuowanych między kamieniami. Każdorazowo po zniesieniu pokarmu i złożeniu jaja wejście do komory lęgowej zostaje zamknięte poprzez zaciśnięcie wełnistych ścianek otworu wejściowego .

Murawy Dobromierskie 28.07.2014 Samiec

Murawy Dobromierskie 28.07.2014 ♂

Murawy Dobromierskie 28.07.2014

Murawy Dobromierskie 28.07.2014 ♂

  1. Liczebność. Rzadka
  2. Biotop. Suche, nasłonecznione tereny  niską roślinnością, zwłaszcza murawy kserotermiczne
  3. Wymiary. Długość ciała 8-10 mm
  4. Aktywność. Koniec maja – sierpień
  5. Lokalizacja. Murawy Dobromierskie ( świętokrzyskie ), gdzie martwego samca wydobyłem z sieci pajęczej. Ponieważ nie został jeszcze wyssany, uwieczniłem go na fotografiach – kto wie, czy kiedykolwiek jeszcze będę miał okazję obserwować ten gatunek
  6. Pokarm. Nektar i pyłek stanowią pokarm imagines i larw
  7. Podobne. Wszystkie pozostałe makatki oraz podobne do nich żywicówki i szmeronie mają żółte przepaski odwłokowe
  8. Uwagi. Pasożytem gniazdowym jest Chrysis analis

Leave a Reply