Osmia mustelina – Murarka skalna

Megachilidae – Misierkowate
Ciało czarne z metalicznie zielonym lub niebieskim połyskiem. Nadustek samicy z pionową, wąską, nagą bruzdą środkową, wierzchołkową; krawędź nadustka pozbawiona owłosienia, gładka. Na policzku poniżej oka wyraźny dołek. Na głowie samca brak „rożków” obecnych u Osmia bicornis. Tylne krawędzie tergitów z przepaskami z jasnych włosków. Tergity 5 i 6 zwykle pokryte jednolicie brązowymi lub czarnymi włoskami.  Szczoteczka brzuszna żółtoczerwona.

Lubin 2022 Fot. Meadowlark

Lubin 2022 Fot. Meadowlark

  1. Liczebność. Rzadka, sporadycznie obserwowana
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne z wapiennymi zboczami i pagórkami, kamieniołomy, wąwozy, zbocza, murawy naskalne
  3. Wymiary. Samica 12-16 mm. Samiec 10-12 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec
  5. Lokalizacja. Dolnośląskie
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Gniazduje w szczelinach i wnękach skalnych; gniazda wyścieła przeżutymi liśćmi
  7. Podobne. Inne murarki, zwłaszcza bardzo podobna Osmia emarginata, którą można odróżnić po kształcie nieowłosionej, wierzchołkowej części nadustka oraz po braku pionowej bruzdy an nadustku (dotyczy samicy). Samce odróżnialne po genitaliach i nieco ciemniejszym owłosieniu tułowia (ta cecha wymaga opatrzenia i jest dość subiektywna)
  8. Uwagi. Identyfikacja Darecki
  9. Uwagi 2. Autorka obserwacji – Meadowlark

avidal

Leave a Reply