Ormyrus spp. – Muskleniki

Ormyridae – Musklenikowate
Ciało lśniące, niebieskie lub zielone, z metalicznym połyskiem. Wierzch tułowia z wyraźnymi, poprzecznymi zmarszczkami. Pierwszy segment odwłoka bardzo grubo punktowany. Pokładełko niewidoczne. Tylne krętarze uderzająco zgrubiałe. Tylne golenie z parą kolców apikalnych.
W Polsce co najmniej 7 gatunków (a zapewne więcej), bardzo trudno odróżnialnych na fotografiach terenowych.

ormyrus

Dolina Nidy 13.08.2018 ♂

ormyrus.

Dolina Nidy 13.08.2018 Widoczny zgrubiały tylny krętarz i dwie szczeciny apikalne przy wierzchołku tylnej goleni

ormyrusspecies

Dolina Nidy 13.08.2018 Wierzchołek odwłoka u samca jest zaokraglony

ormyrusmale

Dolina Nidy 13.08.2018

 1. Liczebność. Przynajmniej niektóre gatunku z pewnością pospolite; niemniej rzadko obserwowane
 2. Biotop. Lasy, łąki, ogrody, zarośla i inne tereny z gatunkami żywicielskimi
 3. Wymiary. Długość ciała 1.1-6.7 mm
 4. Czas lotu. ?
 5. Lokalizacja. Ponidzie
 6. Pokarm. Larwy są parazytoidami owadów rozwijających się w galasach – zwłaszcza z rodzin Cynipidae i Cecidomyiidae
 7. Podobne. Liczne inne bleskotki z nadrodziny Chalcidoidea, które można odróżnić min. po budowie tylnych krętarzy i rzeźbie metasomy (wszystkie segmenty odwłoka poza pierwszym)
 8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal

avidal

6 thoughts on “Ormyrus spp. – Muskleniki

  • U większości owadów tułów i odwłok są dobrze wyodrębnione i nie sposób się pomylić gdzie się jedno kończy, a zaczyna drugie. U błonkówek natomiast pierwszy segment odwłoka jest zlany z tułowiem (i tylko jego tergit jest widoczny, jako propodeum). To, co wygląda jak tułów, jest więc strukturą złożoną z prawdziwego tułowia i pierwszego segmentu odwłoka. Z kolei to, co wygląda jak odwłok (czyli wszystko za propodeum), w rzeczywistości jest tylko jego częścią, zaczynającą się od segmentu drugiego (u niektórych grup wykształconego jako petiole). Stąd zamiast „tułów” i „odwłok” wygodniej jest dzielić ciało błonkówek na mezosomę (u mrówek = alitrunk) i metasomę (= gaster), jako granicę przyjmując tylną krawędź propodeum.

 1. Z tego co się orientuję podobna redukcja pierwszego segmentu ma miejsce u muchówek.
  Rekomendowana nomenklatura na pewno jest precyzyjna i adekwatna do stanu faktycznego. Zacznę się do niej stosować, choć dla większości odwiedzających będzie mniej czytelna, tak jak bylaby dla mnie zanim poznałem jej genezę. Dziękuję za kolejną lekcję
  Pozdrawiam

  • To nie jest redukcja, pierwszy segment odwłoka jest czasem wielki i rzucający się w oczy, tylko przewężenie ciała znajduje się za nim (jeśli w ogóle występuje), stąd łatwo można się pomylić i to co jest przed przewężeniem (np. u os) nazwać tułowiem, a to co jest za, odwłokiem. A byłyby to terminy morfologicznie nieprawidłowe z powodów, o których już pisałem. Tułów to jest tylko i wyłącznie struktura złożona z trzech segmentów, a odwłok jest za nimi.

   Redukcja to akurat jest u chrząszczy, u których pierwszy segment odwłoka, a u większości gatunków również drugi, są tak małe, że w zasadzie niewidoczne.

Leave a Reply