Pamphilius festivus – Niesnuja topolowa

Pamphilidae – Osnujowate
Głowa szeroka, żółtopomarańczowa, u samicy z czarną plamą wokół przyoczek, u samca z z zaczernieniem w tylnej części głowy. Scutum czarne z żółtą przepaską łączącą guzy barkowe, które również są żółte. Tegule żółte. Odwłok samicy żółtopomarańczowy poza czarnym 1-ym tergitem oraz wierzchołkiem – istotną cechą diagnostyczna gatunku są czarne sternity 5-6 oraz czarne tergity 6-7. Odwłok samca może być zaczerniony także środku pozostałych tergitów. Nogi całkowicie żółte.

Francja – Arques 15.06.2022 ♀ Fot. Marie Lou Legrand

Francja – Arques 15.06.2022 ♀ Fot. Marie Lou Legrand

  1. Liczebność. Rzadko obserwowana
  2. Biotop. Skraje lasów i leśne polany, ogrody, parki, zagajniki topolowe
  3. Wymiary. Długość ciała samicy 11-16 mm, samca 10-13 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – czerwiec/lipiec
  5. Lokalizacja. Francja. W Polsce zapewne na całym obszarze
  6. Pokarm. Larwy żerują na liściach topoli osiki i topoli białej
  7. Podobne. Przede wszystkim Pamphilus betuale, u której sternity 5-6 oraz tergit 6 są pomarańczowe, a tergit 7 czarny jest tylko częściowo
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Marie Lou Legrand

Francja – Arques 15.06.2022 ♀ Fot. Marie Lou Legrand


avidal

Leave a Reply