Perilampidae – Piersianowate

Należące do nadrodziny Chalcidoidea małe i średniej wielkości bleskotki o ciele na ogół niebiesko, lub zielono, metalicznie ubarwionym. Tułów masywny, przedplecze bardzo grubo punktowane. Larwy są parazytoidami pierwszego, lub wyższych rzędów – porażają gąsienice motyli, larwy innych owadów, oraz larwy pasożytujące w ciałach gospodarzy – np. w larwy rączyc z rodziny Tachinidae, czy gąsieniczników Ichneumonidae.
W Polsce co najmniej 13 gatunków.