Eoferreola manticata – Dręczka pajęczarka

Pompilidae – Nastecznikowate
Wyróżnia się 4 podstawowe formy barwne. Forma typowa manticata oraz wyróżnia się czerwonym przedpleczem i propodeum u samicy (tułów samca jest całkowicie czarny) oraz czerwoną plamka nasadową na scutellum, która może zanikać. Samica formy batrachiorum jest całkowicie czarna. U samicy formy lichtensteini czerwone jest tylko propodeum – przedplecze pozostaje czarne. Najbardziej barwna jest samica formy tournieri, u której czerwone są ciemię, część twarzy, krawędzie oczu, przedplecze, śródplecze i scutellum. Samiec wykazuje mniejszą zmienność kolorystyczną – tułów jest zazwyczaj czarny (sporadycznie z parą żółtawych plam lub żółtą przepaską na scutum), a odwłok czarny z czerwona przepaską na 2-im tergicie (rzadziej bez takiej przepaski). Samiec charakteryzuje się srebrzystym, odstającym owłosieniem głowy i scutellum oraz srebrzystym opyleniem pleurytów. Skrzydła samicy silnie przyciemnione. Skrzydła samca słabo, brązowawo przyciemnione.

Grecja 16.06.2018 ♀ – Forma manticata Fot. Paolo Mazzei

  1. Zasięg. Region śródziemnomorski, Szwajcaria, Węgry, centralna Azja
  2. Biotop. Piaszczyste tereny otwarte i półotwarte, łąki, murawy, polany. Gniazduje w glebie
  3. Wymiary. Długość ciała samicy 7-15 mm. Samiec 6-11 mm. Zalicza się do mniejszych reprezentantów rodzaju
  4. Aktywność. Maj – wrzesień
  5. Lokalizacja. Grecja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar, spadź. Dla larw samice łowią i paraliżują pająki
  7. Podobne. Kilka innych gatunków z rodzaju – różnią się one detalami ubarwienia (np. u samic odwłok zwykle jest częściowo czerwony), rozmiarami i silniej zaciemnionymi skrzydłami u samca
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Paolo Mazzei

avidal

Leave a Reply