Cladius pectinicornis – Żebernica jeleniówka

Tenthredinidae – Pilarzowate
Głowa, tułów i odwłok czarne. Uda nóg czarne. Kolana i golenie jasne, o słomkowobiałym ubarwieniu. Stopy w części nasadowej jasne, w części wierzchołkowej ciemne. Czułki czarne. U samca człony 1-5 z różnej długości wyrostkami – człon pierwszy wyposażony w dwa wyrostki (krótki nasadowy i długi wierzchołkowy), wyrostki na członach 2 i 3 długie, wyrostek na członie 4 krótki, a na członie 5 zredukowany do ostrego ząbka. Czułki samca przypominają poroże (stąd nazwa gatunkowa). Czułki samic bez wyrostków, nierozgałęzione.

Warszawa – Ogród Botaniczny PAN 21.08.2021 ♂ Fot. Sylvester Kociniak

Warszawa – Ogród Botaniczny PAN 21.08.2021 ♂ Fot. Sylvester Kociniak

Warszawa – Ogród Botaniczny PAN 21.08.2021 ♂ Fot. Sylvester Kociniak

  1. Liczebność. Szeroko rozsiedlony, ale niezbyt liczny
  2. Biotop. Łąki, parki, ogrody z roślinami żywicielskimi
  3. Wymiary. Długość ciała 4.5-7 mm
  4. Aktywność. Dwa pokolenia od maja do września
  5. Lokalizacja. Mazowieckie
  6. Pokarm. Pyłek, nektar. Larwy żerują gromadnie na liściach róż (Rosa sp.), truskawek, poziomek (Fragaria sp.) i krwiściąga lekarskiego (Sanguisorba oficinalis)
  7. Podobne. Samice bardzo trudne do odróżnienia od podobnych gatunków rodzaju Cladius. Samce łatwe do identyfikacji ze względu na specyficzną budowę czułków
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Sylvester Kociniak

Sylvester Kociniak

Leave a Reply