Dolerus haematodes – Ćwik tymotkowy

Tenthredinidae – Pilarzowate
Znany też jako ćwik trawowy. Ciało czarne z subtelnym, ale dostrzegalnym zielono-niebieskim zabarwieniem głowy i boków tułowia (pelurytów). Głowa, scutum , spodnia strona tułowia i odwłoka pokryte srebrzystymi, krótkimi włoskami. U samicy przedplecze z pomarańczowymi plamami barkowymi sięgającymi do nasady skrzydeł.

Toruń 10.04.2023 ♀ Fot. Sebastian Nowosad

Toruń 10.04.2023 ♀ Fot. Sebastian Nowosad

Toruń 10.04.2023 ♀ Fot. Sebastian Nowosad

  1. Liczebność. Rzadki, miejscami liczny
  2. Biotop. Podmokłe łąki, trawiaste brzegi zbiorników wodnych; sporadycznie pola uprawne
  3. Wymiary. Długość ciała 7-11 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – czerwiec. Larwy od maja do lipca
  5. Lokalizacja. Kujawsko-pomorskie
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Larwy żerują na turzycach i na trawach – w tym na zbożach (owies, jęczmień, pszenica). Podstawowym gatunkiem żywicielskim wydaje się być wyczyniec łąkowy. Regularnie znajdowany również na tymotce łąkowej i na życicach
  7. Podobne. Samica łatwa do rozpoznania. Samca można pomylić z innymi całkowicie czarnymi gatunkami z rodzaju – zwykle pozbawione są one tak wyraźnego zielono-niebieskiego połysku
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Sebastian Nowosad

Toruń 10.04.2023 ♀ Fot. Sebastian Nowosad


Rodzaj Dolerus - Ćwik


avidal

Leave a Reply