Empria spp. – Spaśnice

Tenthredinidae – Pilarzowate
Ciemno ubarwione rośliniarki z podrodziny Allantinae ( wg niektórych źródeł Selandriinae ), z plemienia Empriini. Głowa szeroka, oczy owalne; tył oczu u wielu gatunków biało obwiedziony. Przedplecze czarne. Barki zwykle przynajmniej w części kremowobiałe; podobnej barwy jasna plama na boku tułowia. Scutellum czarne. Odwłoki samic masywne, odwłoki samców stosunkowo wąskie. Pierwsze tergity samic z jasnymi, białawymi, parzystymi palmami, u niektórych gatunków trudno dostrzegalnych. Następne tergity samic z szerokimi białymi tylnymi krawędziami; u samców tylne krawędzie tergitów tylko delikatnie biało podkreślone ( u bardzo rzadko spotykanych form melanistycznych odwłoki są całkowicie czarne u obu płci ). Czułki ciemne, tylko człony nasadowe mogą być rozjaśnione. Skrzydła przezroczyste; na przednim skrzydle 3 komórki kubitalne, z czego pierwsze na ogół zdecydowanie najmniejsza ( u nielicznych gatunków komórek kubitalnych jest 4 ). Poprzeczna żyłka analna ( anal crossvein ) ukośna. W Polsce co najmniej 12 trudnych do rozróżnienia gatunków.

Widzew 24.04.2015

Widzew 24.04.2015 ♀

  1. Liczebność. Rzadko obserwowane, niemniej niektóre gatunki mogą być dość liczne
  2. Biotop. Łąki, polany, skraje lasów, ogrody, zarośla…
  3. Wymiary. Długość ciała 5-7 mm, sporadycznie do 9 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – ?
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Fitofagiczne larwy, w zależności od gatunku żerują na roślinach różowatych ( np. wiązówka bulwkowata Filipendula vulgaris, czy dębik ośmiopłatkowy Dryas octopetala ), na wierzbach, brzozach, malinach i zapewne innych jeszcze roślinach
  7. Podobne. Stosunkowo łatwe do identyfikacji ( do poziomu rodzaju ), jednak możliwe do pomylenia z innymi, podobnie ubarwionymi rośliniarkami, np. Monsoma pulveratum, czy z rodzaju Sciapteryx

 

Leave a Reply