Empria spp. – Spaśnice

Tenthredinidae – Pilarzowate
Ciemno ubarwione rośliniarki z podrodziny Allantinae ( wg niektórych źródeł Selandriinae ), z plemienia Empriini. Głowa szeroka, oczy owalne; tył oczu u wielu gatunków biało obwiedziony. Przedplecze czarne. Barki zwykle przynajmniej w części kremowobiałe; podobnej barwy jasna plama na boku tułowia. Scutellum czarne. Odwłoki samic masywne, odwłoki samców stosunkowo wąskie. Pierwsze tergity samic z jasnymi, białawymi, parzystymi palmami, u niektórych gatunków trudno dostrzegalnych. Następne tergity samic z szerokimi białymi tylnymi krawędziami; u samców tylne krawędzie tergitów tylko delikatnie biało podkreślone ( u bardzo rzadko spotykanych form melanistycznych odwłoki są całkowicie czarne u obu płci ). Czułki ciemne, tylko człony nasadowe mogą być rozjaśnione. Skrzydła przezroczyste; na przednim skrzydle 3 komórki kubitalne, z czego pierwsze na ogół zdecydowanie najmniejsza ( u nielicznych gatunków komórek kubitalnych jest 4 ). Poprzeczna żyłka analna ( anal crossvein ) ukośna. W Polsce co najmniej 12 trudnych do rozróżnienia gatunków.

Widzew 24.04.2015

Widzew 24.04.2015 Samica

  1. Liczebność. Rzadko obserwowane, niemniej niektóre gatunki mogą być dość liczne
  2. Biotop. Łąki, polany, skraje lasów, ogrody, zarośla…
  3. Wymiary. Długość ciała 5-7 mm, sporadycznie do 9 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – ?
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Fitofagiczne larwy, w zależności od gatunku żerują na roślinach różowatych ( np. wiązówka bulwkowata Filipendula vulgaris, czy dębik ośmiopłatkowy Dryas octopetala ), na wierzbach, brzozach, malinach i zapewne innych jeszcze roślinach
  7. Podobne. Stosunkowo łatwe do identyfikacji ( do poziomu rodzaju ), jednak możliwe do pomylenia z innymi, podobnie ubarwionymi rośliniarkami, np. Monsoma pulveratum, czy z rodzaju Sciapteryx

 

Dodaj komentarz