Hemichroa australis – Obarwica olchowa

Tenthredinidae – Pilarzowate
Znana wcześniej jako Hemichroa alni. Głowa i scutum pomarańczowe. Odwłok czarny. Nogi w większości czarne. Skrzydła mocno przyciemnione. Larwy zielone z żółtą głową.

Młynek 21.04.2014

Łódź – Dolina Olechówki 21.04.2014

Młynek 21.04.2014

Łódź – Dolina Olechówki 21.04.2014

Hemichroa

Łódź – Widzew 01.08.2017

H.australis

Łódź – Widzew 01.08.2017

  1. Status. Pospolita; ponieważ to gatunek w znacznej mierze partenogenetyczny, samce spotyka się bardzo rzadko
  2. Siedlisko. Wilgotne tereny z rośliną żywicielską
  3. Wymiary. Długość ciała 5-8 mm. Larwy dorastają do 18 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Larwy żerują grupowo na olszach – posiadają specyficzną zdolność do wytwarzania dźwięków, pocierając o liść końcem ostatniego segmentu ciała i wykorzystują ją do informowania sióstr o znalezieniu świeżego pokarmu, lub o niebezpieczeństwie
  7. Podobne. Hemichroa crocea ma pomarańczowy odwłok i jaśniejsze nogi
  8. Uwagi. Do głównych wrogów naturalnych larw zalicza się mrówki, zwłaszcza z rodzaju Myrmica – oraz szereg parazytoidów
  9. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
H.australis

Łódź – Majerowskie Błota 11.06.2019


avidal

Leave a Reply