Monostegia abdominalis – Spaśnica tojeściowa

Tenthredinidae – Pilarzowate
Poprzednio w rodzaju Empria. Głowa czarna. Tułów czarny z pomarańczowym pasem bocznym dochodzącym do nasady skrzydła. Odwłok żółtopomarańczowy; na środku większości tergitów zwykle drobna, ciemna plamka. Golenie i stopy żółtopomarańczowe. Czułki czarne. Skrzydła przyciemnione z wyraźnie zaznaczoną pterostigmą i ciemnym użyłkowaniem. Larwa na grzbiecie szara, lub szarozielonkawa, zaś na spodniej stronie ciała biała, lub bladożółta. Jej głowa jasna, kremowa z czarną, podłużną plamą szczytową. Ciało larwy w znacznej części pokryte jasną woskowatą substancją.

Mon. abdominalis

Łuków 12.09.2016 Fot. Ricosz

  1. Liczebność. Pospolita; samce bardzo rzadko obserwowane
  2. Biotop. Łąki, ugory, ogrody, polany, tereny ruderalne – wszędzie tam, gdzie roślina żywicielska
  3. Wymiary. Długość ciała  imago ?. Larwy dorastają do 21 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – czerwiec. Larwy od czerwca do października
  5. Lokalizacja. Lubelskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Larwy żerują na liściach tojeści oraz – jak przypuszczam – innych pierwiosnkowatych; larwa ostatniego, 6-ego stadium nie pobiera pokarmu
  7. Podobne. W Polsce występuje drugi, niemal bliźniaczy gatunek z rodzaju – Monostegia nigra, której imago nie sposób odróżnić na fotografiach terenowych. Larwy bardzo podobne do larw wielu innych rośliniarek, zwłaszcza z rodzajów Empria i Dolerus, które jednak zwykle różnią się ubarwieniem głowy
  8. Uwagi. Autorem obserwacji jest Ricosz

Leave a Reply