Monostegia abdominalis – Spaśnica tojeściowa

Tenthredinidae – Pilarzowate
Poprzednio w rodzaju Empria. Głowa czarna. Tułów czarny z pomarańczowym pasem bocznym dochodzącym do nasady skrzydła. Odwłok żółtopomarańczowy z ciemną smugą poprzeczną przy nasadzie. Uda, golenie i stopy żółto-pomarańczowe. Czułki czarne. Skrzydła przyciemnione z wyraźnie zaznaczoną, czarną pterostigmą (jedynie w części bazalnej żółtą) i ciemnym użyłkowaniem. Larwa na grzbiecie szara lub szarozielonkawa, zaś na spodniej stronie ciała biała lub bladożółta. Jej głowa jasna, kremowa z czarną, podłużną plamą szczytową. Ciało larwy w znacznej części pokryte jasną woskowatą substancją.

Polana Polichno 19.05.2018

Las żeromiński 31.05.2021 ♀

Polana Polichno 19.05.2018

  1. Status. Pospolita; samce bardzo rzadko obserwowane
  2. Siedlisko. Łąki, ugory, ogrody, polany, tereny ruderalne – wszędzie tam, gdzie roślina żywicielska
  3. Wymiary. Długość ciała  6-8 mm. Larwy dorastają do 21 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień/październik. Larwy od czerwca do października
  5. Lokalizacja. Lubelskie, świętokrzyskie, łódzkie
  6. Pokarm. Larwy żerują na liściach tojeści oraz – jak przypuszczam – innych pierwiosnkowatych; larwa ostatniego, 6-ego stadium nie pobiera pokarmu
  7. Podobne. W Polsce występuje drugi gatunek z rodzaju – Monostegia nigra, która różni się rozleglejszym czarnym rysunkiem na ciele i ciemniejszymi nogami, zwłaszcza udami. Larwy bardzo podobne do larw wielu innych rośliniarek, zwłaszcza z rodzajów Empria i Dolerus, które jednak zwykle różnią się ubarwieniem głowy
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Ricosz avidal
Mon. abdominalis

Łuków 12.09.2016 Fot. Ricosz


avidal

Leave a Reply