Selandria melanosterna – Owalnica okazała

Tenthredinidae – Pilarzowate
Głowa czarna. Scutum czarne. Barki żółtopomarańczowe. Plueryty (płytki boczne tułowia) czarne. Odwłok i nogi żółtopomarańczowe; stopy bez czarnego plamkowania. Czułki czarne, 8-członowe, lub 9-członowe – człon nasadowy czarny; człon 3 dłuższy od 3 członów wierzchołkowych łącznie. Skrzydła przezroczyste, zażółcone wzdłuż żyłki kostalnej. Pterostigma czarna, wąska i długa.

Łódź – Dolina Olechówki 21.05.2021 ♀

Łódź – Dolina Olechówki 29.05.2021 ♀

Łódź – Dolina Olechówki 21.05.2021 ♀

  1. Liczebność. Nierzadka, miejscami liczna
  2. Biotop. Wilgotne łąki i polany, mokradła, brzegi zbiorników wodnych, torfowiska
  3. Wymiary. Długość ciała 8-14 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec/sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Nektar i spadź. Larwy żerują na trawach i turzycach
  7. Podobne. U zauważalnei mniejszej Selandria serva pleuryty są żółtopomarańczowe, a 3 człon krótszy. Podobnie ubarwionych jest wiele innych rosliniarek – w tym Halidamia afinis o ciemniejszych tylnych stopach i czarnym wierzchołku odwłoka

Łódź – Dolina Olechówki 21.05.2021 ♀

Las żeromiński 31.05.2021 ♀


avidal

Leave a Reply