Tenthredo baetica – Pilarz gorczycowy

Tenthredinidae – Pilarzowate
Głowa czarna z bladożółtym nadustkiem. Wierzch tułowia czarny z żółtymi, ukośnymi pasami na bokach prescutum. Scutellum czarne. Odwłok czarny z szerokimi, żółtymi przepaskami na tergitach; u samicy żółte przepaski na bokach tergitów 5 i 6 stykają się ze sobą – istotna cecha diagnostyczna gatunku. U samca tergity 3-6 są w znacznej mierze czerwone. Czułki czarne poza dwoma pierwszymi członami; środkowe i wierzchołkowe człony czułków są lekko, lecz zauważalnie zgrubiałe. Skrzydła z żółtym użyłkowaniem i z żółtymi pterostigmami.

Łódź – Widzew 27.05.2011 ♂ podgatunku dominiquei

Łódź – Widzew 27.05.2011 ♂

Łódź – Widzew 27.05.2011 ♂

  1. Liczebność. Zdecydowanie rzadki
  2. Biotop. Łąki, skraje lasów, tereny ruderalne, przydroża, przytorza, murawy
  3. Wymiary. Długość ciała 10-12 mm
  4. Aktywność. Kwiecień/maj – lipiec
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Nektar, owady. Gąsienice są oligofagiczne, żerują na różnych roślinach z rodziny krzyżowych, zwłaszcza na gorczycach, kapustach i rzodkwiach
  7. Podobne. Samice podobne do licznych innych gatunków z rodzaju (rozpoznanie ułatwiają zgrubiałe od połowy czułki) – w tym Tenthredo flaveola i Tenthredo sulphuripes (żółte przepaski na bokach tergitów 5 i 6 nie stykają się ze sobą). Samce łatwe do identyfikacji

 

Leave a Reply