Tenthredo maculata – Pilarz żółtoznaczny

Tenthredinidae – Pilarzowate
Zgrabna rośliniarka o czarnym tułowi i głowie. Scutum czarne z żółtymi plamami barkowymi. Tarczka żółta. Odwłok czarnożółty (u samicy żółte tergity 4,5 i częściowo 6, u samca czarne tylko 2 pierwsze i dwa ostatnie tergity). Na twarzy żółte elementy: żuwaczki, nadustek. Nogi czarnożółte; na tylnych goleniach czarne kolana; u samicy zaczerniona nasadowa część tylnych stóp. Pterostigma czarna.

Brójce 09.06.2012

Brójce 09.06.2012 ♀

Brójce 09.06.2012

Brójce 09.06.2012 ♀

Brójce 09.06.2012

Brójce 09.06.2012 ♀

Brójce 09.06.2012

Brójce 09.06.2012 ♀

  1. Liczebność. Niezbyt pospolita
  2. Biotop. Lasy i ich skraje, parki, zarośla, ogrody, kwietne łąki i ugory
  3. Wymiary. Długość ciała 12.5 – 14 mm
  4. Aktywność. Kwiecień  – lipiec
  5. Lokalizacja. Łódzkie małopolskie
  6. Pokarm. Pyłek, nektar, spadź. Zdarza się, że aktywnie poluje i pożera wówczas inne owady. Larwy żerują na trawach, głównie z rodzaju Dactylis (kupkówka)
  7. Podobne. Kilka innych rośliniarek z rodzajów Tenthredo, Tenthredopsis, czy Allantus
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jasiek Zieliński avidal

Małopolska 27.06.2021 Fot. Jasiek Zieliński


Rodzaj Tenthredo - Pilarz


avidal

Leave a Reply