Tenthredo notha – Pilarz koniczynowiec

Tenthredinidae – Pilarzowate
Głowa szeroka, niezwężona za oczami, czarna. Prescutum i scutum czarne; na barkach żółte pasy. Scutellum czarne bądź żółte. Tegule przynajmniej w części czarne. Odwłok czarny z żółtymi, szerokimi przepaskami zachodzącymi na boki tergitów; przepaska na 1-ym tergicie zawsze relatywnie szeroka. Przepaski na tergitach 6-7 nieprzerwane Nogi czarno-żółte – u samicy wierzchołki tylnych goleni zawsze częściowo czarne; u samca przynajmniej nasadowa część tylnych ud zawsze częściowo czarna. Czułki czarne, lecz przynajmniej 1 człon (trzonek) czułków jest zawsze żółty. Skrzydła przezroczyste; pterostigma żółta.

Lubiszewo 22.07.2020 Fot. Alek Brzozowski

Cieszyn 15.08.2017 Fot. Aleksander Dorda

Cieszyn 15.08.2017 Fot. Aleksander Dorda

  1. Status. Pospolity
  2. Siedlisko. Lasy i ich skraje, parki, zarośla, ogrody, kwietne łąki i ugory
  3. Wymiary. Długość ciała 8-11 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Dania, Polska – śląskie, pomorskie
  6. Pokarm. Pyłek, nektar, spadź; imagines chętnie odwiedzają baldachy. Zdarza się, że aktywnie polują i pożerają wówczas inne owady. Larwy żerują na bobowatych, zwłaszcza na koniczynach i komonicach
  7. Podobne. Przede wszystkim gatunki z grupy gatunkowej arcuata, które wg niektórych źródeł są nieoznaczalne na fotografiach terenowych. W tym Tenthredo arcuata (żółta przepaska odwłokowa na 1-ym tergicie zwykle cieńsza, czarne lampasy na przednich udach znacznie bardziej rozległe), Tenthredo brevicornis (1-szy człon czułków samicy czarny) i Tenthredo schaefferi (wierzchołki tylnych goleni samicy jaśniejsze, żółtobrązowe, lub czerwonobrązowe). Także nie występujący w Polsce Tenthredo korabica (1-szy człon czułków samicy czarny)
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Erland Refling Nielsen Aleksander Dorda Alek Brzozowski
  9. Uwagi 2. Identyfikacja osobnika z Polski alon

Dania 29.07.2012 Fot. Erland Refling Nielsen

Dania 29.07.2012 Fot. Erland Refling Nielsen


Rodzaj Tenthredo - Pilarz


avidal

Leave a Reply