Tenthredo notha – Pilarz koniczynowiec

Tenthredinidae – Pilarzowate
Głowa szeroka, niezwężona za oczami, czarna. Prescutum i scutum czarne; na barkach żółte pasy. Scutellum czarne, bądź żółte. Tegule przynajmniej w części czarne. Odwłok czarny z żółtymi, szerokimi przepaskami zachodzącymi na boki tergitów; przepaska na 1-ym tergicie zawsze relatywnie szeroka. Nogi czarnożółte – u samicy wierzchołki tylnych goleni zawsze częściowo czarne; u samca przynajmniej nasadowa część tylnych ud zawsze częściowo czarna. Czułki czarne, lecz przynajmniej 1 człon (trzonek) czułków jest zawsze żółty. Skrzydła przezroczyste; pterostigma żółta.

Lubiszewo 22.07.2020 Fot. Alek Brzozowski

Cieszyn 15.08.2017 Fot. Aleksander Dorda

Cieszyn 15.08.2017 Fot. Aleksander Dorda

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Lasy i ich skraje, parki, zarośla, ogrody, kwietne łąki i ugory
  3. Wymiary. Długość ciała 8-11 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Śląskie, pomorskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Pyłek, nektar, spadź; imagines chętnie odwiedzają baldachy. Zdarza się, że aktywnie poluje i pożera wówczas inne owady. Larwy żerują na bobowatych, zwłaszcza na koniczynach i komonicach
  7. Podobne. Przede wszystkim gatunki z grupy gatunkowej arcuata, które wg niektórych źródeł są nieoznaczalne na fotografiach terenowych. W tym Tenthredo arcuata (żółta przepaska odwłokowa na 1-ym tergicie zwykle cieńsza, tegule z większym udziałem barwy żółtej, pojawia się wcześniej w sezonie i wcześniej kończy aktywność), Tenthredo brevicornis (głowa zwężona za oczami) i Tenthredo schaefferi (wierzchołki tylnych goleni samicy jaśniejsze, żółtobrązowe, lub czerwonobrązowe).  Także nie występujący w Polsce Tenthredo korabica
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Aleksander Dorda Alek Brzozowski
  9. Uwagi 2. Identyfikacja alon

Leave a Reply