Tenthredo arcuata – Pilarz wąskopasek

Tenthredinidae – Pilarzowate
Głowa szeroka, niezwężona za oczami, czarna. Prescutum i scutum czarne; na barkach żółte pasy. Scutellum czarne, bądź żółte. Tergity czarne z żółtymi przepaskami zachodzącymi na boki tergitów; przepaska na 1-ym tergicie zawsze relatywnie wąska, przepaski na tergitach 6-7 nieprzerwane. Nogi czarno-żółte – przednie uda z długimi i szerokimi lampasami. Czułki czarne – w tym pierwszy ich człon.

Austria 09.07.2018 Tenthredo arcuata s.l. Fot. gernotkunz

  1. Status. Zapewne pospolity
  2. Siedlisko. Lasy i ich skraje, parki, zarośla, ogrody, kwietne łąki i ugory
  3. Wymiary. Długość ciała 8-11 mm
  4. Aktywność. Maj – wrzesień
  5. Lokalizacja. Austria
  6. Pokarm. Pyłek, nektar, spadź; imagines chętnie odwiedzają baldachy. Zdarza się, że aktywnie polują i pożerają wówczas inne owady. Larwy żerują przypuszczalnie na bobowatych, jednak konkretne gatunki żywicielskie pozostają nieznane – najbardziej prawdopodobne są koniczyny
  7. Podobne. Przede wszystkim gatunki z grupy gatunkowej arcuata, które wg niektórych źródeł są nieoznaczalne na fotografiach terenowych. W tym Tenthredo notha (żółta przepaska odwłokowa na 1-ym tergicie samicy szersza, czarne lampasy na przednich udach samicy znacznie mniej rozległe), Tenthredo brevicornis (głowa zwężona za oczami) i Tenthredo schaefferi (wierzchołki tylnych goleni samicy jaśniejsze, żółtobrązowe lub czerwonobrązowe). Także nie występujący w Polsce Tenthredo korabica (żółta przepaska na 7-ym tergicie zawsze przerwana)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz

Rodzaj Tenthredo - Pilarz


avidal

Leave a Reply