Tenthredo trabeata – Pilarz górolubny

Tenthredinidae – Pilarzowate
Czarna rośliniarka z charakterystycznie ubarwionym odwłokiem; tergity 3 i 4 zwykle żółte na bokach, a czerwonawe po stronie grzbietowej. Golenie 3 pary z szeroką żółtą obrączką.

T. trabeata

Las wiączyński 21.05.2013

T. trabeata

Las wiączyński 21.05.2013

Las wiączyński 21.05.2013

Las wiączyński 21.05.2013

  1. Status. Rzadki, liczny tylko w górach
  2. Siedlisko. Zarośla, skraje lasów, ogrody, łąki
  3. Wymiary. Długość ciała 12-17 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Nektar, pyłek, owady. Larwy żerują na roślinach z rodziny astrowatych (złożonych)
  7. Podobne. Wiele innych rośliniarek, ale żadna z nich nie ma tak ciekawie ubarwionych tergitów
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal

Rodzaj Tenthredo - Pilarz


avidal

Leave a Reply