Tenthredopsis sordida – Plesznica przybrudzona

Tenthredinidae – Pilarzowate
Głowa żółta, między oczami pomarańczowa plama u samic, brązowoczarna u samców. Tergity żółte z ciemniejszymi od tła plamami w centralnej części. Boki tułowia żółte. Czułki żółte u samic, ciemniejsze u samców. Nadustek żółty. Nogi żółte, u samców uda 3 pary dwukolorowe, żółtoczarne. Brzuszna strona odwłoka z 2 ciemnymi pasami – ważna cecha diagnostyczna gatunku. Pterostigma czarnożółta.

Widzew 26.05.2011

Łódź – Widzew 26.05.2011 Samica

Widzew 26.05.2011

Widzew 26.05.2011

Widzew 26.05.2011

Widzew 26.05.2011

Widzew 26.05.2011

Widzew 26.05.2011

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Skraje lasów, polany, zarośla, łąki, parki
  3. Wymiary. Długość ciała 10-12 mm
  4. Aktywność. Maj – ?
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Drobne owady, nektar, pyłek. Larwy fitofagiczne
  7. Podobne. Liczne inne rośliniarki, analiza cech diagnostycznych pozwala zidentyfikować gatunek na podstawie fotografii

Dodaj komentarz