Tenthredopsis sordida – Plesznica przybrudzona

Tenthredinidae – Pilarzowate
Głowa żółta; między oczami pomarańczowa plama u samic, brązowoczarna u samców. Nadustek żółty. Scutum pomarańczowe u samicy, zwykle ciemniejsze (nawet czarne) u samca. Scutellum żółte. Boki tułowia żółte. Tergity żółte z ciemniejszymi od tła plamami środkowymi. Brzuszna strona odwłoka z 2 ciemnymi pasami – ważna cecha diagnostyczna gatunku. Czułki pomarańczowobrązowe u samic, brunatne do czarnych u samców. Nogi żółte; u samców uda 3 pary dwukolorowe, żółto-czarne. Pterostigma czarno-żółta.

Widzew 26.05.2011

Łódź – Widzew 26.05.2011 ♀

Widzew 26.05.2011

Łódź – Widzew 26.05.2011 ♀

Widzew 26.05.2011

Łódź – Widzew 26.05.2011 ♀

Widzew 26.05.2011

Łódź – Widzew 26.05.2011 ♀

  1. Status. Pospolita
  2. Siedlisko. Skraje lasów, polany, zarośla, łąki, parki
  3. Wymiary. Długość ciała 10-12 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – czerwiec
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Drobne owady, nektar, pyłek. Larwy żerują na trawach
  7. Podobne. Liczne inne rośliniarki, w tym Tenthredopsis scutellaris, Tenthredospis nassata, Tenthredopsis tesselata i Tenthredopsis litterata
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal

Łódź – Dolina Olechówki 24.06.2021 ♀


Rodzaj Tenthredopsis - Plesznica


avidal

Leave a Reply