Microdynerus exilis – Nibolica gliniarka

Vespidae – Osowate
Ciało czarne, nieco walcowate w zarysie. Nadustek czarny u samicy, biało-żółty u samca; u samicy łagodnie, płytko U-kształtnie wycięty. Przedplecze samicy z dwoma żółtymi plamami. Na tylnej krawędziach  tergitów 1 i 2 żółto-białe przepaski; bok pierwszego tergitu u obu płci czarny. Pierwszy tergit odwłoka wyraźnie, grubo punktowany. Nasadowy człon czułków samca co najmniej częściowo żółty lub biały od spodniej strony; człon wierzchołkowy u samca ostro zakończony.

M.exilis

Łódź 05.08.2016 ♀

Microdynerus female

Łódź 05.08.2016 ♀

M.exilis.

Łódź 05.08.2016 ♀

M exilis

Łódź 05.08.2016 ♀

  1. Status. Nierzadka. lecz często niedostrzegana. Występuje w całym kraju
  2. Siedlisko. Lasy, parki, ogrody, wrzosowiska, polany, doliny rzeczne, nieużytki
  3. Wymiary. Długość ciała 6-8 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubuskie
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Dla larw samice znoszą lawy ryjkowców; gniazdują najchętniej w opuszczonych korytarzach chrząszczy saproksylicznych
  7. Podobne. W Polsce występują co najmniej 3 inne gatunki z rodzaju. U Microdynerus timidus boki pierwszego tergitu są czerwone (samica), a trzonek czułków całkowicie czarny (samiec).  U Microdynerus parvulus 1 tergit odwłoka jest słabo punktowany lub całkowicie pozbawiony punktowania, nadustek samicy głęboko wycięty, a wierzchołkowe człony czułków samca tępo zakończone. W 2017 roku wykazano z naszego kraju Microdynerus longicollis – odróżnić go można po braku żółtych plam na przedpleczu u samicy oraz po silnie, głęboko U-kształtnie wyciętym nadustku u samca. Microdynerus nugdunensis jak dotąd nie został w naszym kraju odnaleziony
  8. Uwagi. Znanym pasożytem gniazdowym jest Chrysis gracillima
  9. Uwagi 2. Identyfikacjaosobnika z Łodzi Darecki
  10. Uwagi 3. Autorzy obserwacji – Marek Nowacki avidal

Lubinicko – lipiec 2022 Fot. Marek Nowacki


avidal

Leave a Reply