Xiphydriidae – Buczowate

Duże rośliniarki związane z drzewami liściastymi: brzozami, wierzbami, olchami, wiązami. Głowa osadzona na krótkim trzonku, co odróżnia je od trzpiennikowatych  Siricidae. Samice z krótkim, lecz widocznym pokładełkiem. W Polsce 5 gatunków z 1 rodzaju.

Las wiączyński 17.05.2011 Xiphydria camelus – Bucz olszynowiec

Dodaj komentarz