Hypochrysa elegans – Kruchawka wytworna

Chrysopidae – Złotookowate
Ubarwienie ciała żółtozielone. Na głowie i na tułowiu trzy czarne, podłużne linie. Odwłok z czarnymi bocznymi krawędziami. Skrzydła przezroczyste; użyłkowanie czarne. Czarne linie na głowie obecne także u stadium larwalnego.

H.elegans

Sielinko 29.04.2017 Fot. Krzysztof Stobrawa

  1. Liczebność. Bardzo rzadki, znany z kilku ledwie stanowisk w kraju
  2. Biotop. Wilgotne, widne lasy i parki z udziałem buka lub dębu – zwłaszcza ich skraje
  3. Wymiary. Długość ciała 7-10 mm. Rs 15-20 mm
  4. Aktywność. Maj – wrzesień
  5. Lokalizacja. Wielkopolska; możliwy do odnalezienia na Wyżynie Łódzkiej
  6. Pokarm. Imagines żywią się pyłkiem i spadzią, drapieżne larwy polują na mszyce i inne drobne owady o miękkim ciele; zjadają też jaja, poczwarki i larwy bezkręgowców
  7. Podobne. Inne złotooki są zwykle zauważalnie większe i różnią się rysunkiem na głowie
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Krzysztof Stobrawa
  9. Uwagi 2. Imago zidentyfikował Roland Dobosz, larwę Aneta Itczak
Hypochrysa

Sielinko – Czerwiec 2017 Larwa Fot. Krzysztof Stobrawa


avidal

Leave a Reply