Mystacides niger – Orzęsica czarnoskrzydła

Leptoceridae – Niprzyrówkowate
Oczy duże (zwłaszcza u samców), czerwonobrązowe. Palpi (głaszczki) uderzająco długie i masywne (zwłaszcza u samic), 5-członowe. Czułki mniej więcej dwukrotnie dłuższe od reszty ciała, naprzemiennie jasno i ciemno prążkowane. Skrzydła matowe, czarne, bez metalicznego, niebieskiego lub fioletowego połysku i z ciemniejszymi od tła, rozmytymi smugami poprzecznymi.

Myst.niger

Łuków 27.05.2019 Fot. Ricosz

  1. Status. Szeroko rozsiedlona, lecz raczej lokalna
  2. Siedlisko. Zasiedla brzegi jezior i rzek. Nie unika wód płynących
  3. Wymiary. Długość ciała 6-9 (10) mm
  4. Aktywność. Maj – wrzesień/październik; dwa pokolenia w sezonie. Zimują larwy
  5. Lokalizacja. Lubelskie
  6. Pokarm. Imagines nie pobierają pokarmu. Larwy są fitofagiczne (zjadają rozdrobnione szczątki roślinne opadłe na dno zbiornika), okazjonalnie entomofagiczne
  7. Podobne. U bardzo podobnej i liczniejszej orzęsicy fioletek Mystacides violaceus na skrzydłach widoczny jest metaliczny, niebieski lub fioletowy połysk
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Ricosz

avidal

Leave a Reply