Cerobasis guestfalica – Żmur kotwiczak

Trogiidae – Zakamarnikowate
Ciało owalne ze zmiennym, czerwonobrązowym deseniem na odwłoku; rzadziej o jasnym odwłoku bez wyraźnego desenia. Głowa szeroka, oczy stosunkowo duże. Na twarzy, poniżej czoła wzór w kształcie kotwicy – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Skrzydeł brak. Czułki nieco krótsze od długości ciała.

C.questfalica

Łeba 01.08.2019 Wzór kotwicy na twarzy niestety słabo widoczny

  1. Liczebność. Pospolity, lecz niezauważany
  2. Biotop. Spotykany w rozmaitych biotopach; często w obrębie ludzkich osiedli i w wilgotnych lasach
  3. Wymiary. Długość ciała 1.6-2 mm
  4. Aktywność. Od czerwca do września, lecz ukryte imagines można spotkać cały rok
  5. Lokalizacja. Pomorskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. ?
  7. Podobne. Dzięki wzorowi kotwicy na twarzy łatwy do identyfikacji
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal

avidal

Leave a Reply