Perlodidae – Widłogonowate

Najczęściej żółtawe lub zielonkawe, a rzadziej ciemnobrązowe lub czarne owady. Przedplecze prostokątne. Skrzydła często zielonożółte, u niektórych gatunków skrócone. Związane z wodami płynącymi. Długonogie larwy drapieżne, imagines nie pobierają pokarmu.
W Polsce 18 gatunków zgrupowanych w 2 podrodzinach: Isoperlinae i Perlodinae.

Isoperla spp. - Widliczki Suche Rzeki 29.05.2013 Isoperla sp.

Leave a Reply