Perlodidae – Widłogonowate

Najczęściej żółtawe lub zielonkawe, a rzadziej ciemnobrązowe lub czarne owady. Przedplecze prostokątne. Skrzydła często zielonożółte, u niektórych gatunków skrócone. Związane z wodami płynącymi. Długonogie larwy drapieżne, imagines nie pobierają pokarmu.
W Polsce 2 podrodziny: Isoperlinae i Perlodinae.

Suche Rzeki 29.05.2013 Isoperla sp. Isoperla spp. – Widliczki

Leave a Reply