Hypatopa binotella

Blastobasidae
Przednie skrzydła szare lub jasnobrunatne z kilkoma ciemnobrunatnymi plamkami ułożonymi zwykle w systemie 2-1-2. Wierzch tułowia pokryty łuskami o barwie analogicznej do koloru skrzydeł.

Dąbrówka 07.07.2021 Fot. Witold Kamocki

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody
  3. Wymiary. Rs 19-21 mm
  4. Okres lotu. Koniec maja – sierpień
  5. Lokalizacja. Mazowieckie
  6. Pokarm. Gąsienice żerują w opadłym igliwiu różnych drzew iglastych
  7. Podobne. U Hypatopa inunctella skrzydła przednie pozbawione są plamkowania lub jest ono skromniejsze
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Witold Kamocki
  9. H.binotella na Lepiforum

avidal

Leave a Reply