Bucculatrix cidarella

Bucculatricidae
Na głowie rudopomarańczowa „czuprynka”. Przednie skrzydła na niemal całej powierzchni pokryte czarnymi łuskami. Przy przedniej i tylnej krawędzi przedniego skrzydła para jasnych plam.

Łódź – Dolina Olechówki 19.06.2021

Łódź – Dolina Olechówki 19.06.2021

Łódź – Dolina Olechówki 19.06.2021

Łódź – Dolina Olechówki 19.06.2021

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Wilgotne lasy, zadrzewienia wokół cieków i zbiorników wodnych, parki, ogrody
  3. Wymiary. Rs 6-9 mm
  4. Okres lotu. Maj – sierpień; apogeum pojawu od końca maja do końca czerwca (pierwsze pokolenie)
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całej Polsce
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na liściach olsz oraz woskownic
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczny dzięki obecności 4 plam na przednim skrzydle
  8. Uwagi. Identyfikacja Mothman
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – avidal
  10. B. cidarella na Lepiforum

avidal

Leave a Reply