Choreutis pariana

Choreutidae
Przednie skrzydła bardzo zmienne w ubarwieniu – często niemal jednolicie brązowe, jednak u wielu osobników bardziej kontrastowe, z wyraźnie rozjaśnionym polem środkowym. Pole środkowe ograniczone falistymi przepaskami poprzecznymi. Strzępina brunatna z jasnymi końcówkami.

c-pariana

Łuków 23.07.2015 Fot. Ricosz

cho-pariana

Łuków 12.08.2017 Fot. Ricosz

  1. Status. Pospolity
  2. Siedlisko. Skraje lasów, ogrody, parki, sady, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Rs 11-15 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – wrzesień oraz wczesna wiosna po przezimowaniu; imagines aktywne również w ciągu dnia
  5. Lokalizacja. Lubelskie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na drzewach i krzewach z rodziny różowatych – zwłaszcza na jabłoniach, a także na brzozach, wierzbach i jesionach
  7. Podobne. Nieco podobne są inne gatunki z rodziny
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Ricosz
  9. Ch. pariana na Lepiforum
ch-pariana

Łuków 14.08.2009 Fot. Ricosz


avidal

Leave a Reply