Cosmopterix zieglerella i gatunki bliźniacze

Cosmopterigidae
Skrzydła przednie wąskie, ciemne z szeroką żółtopomarańczową przepaską poprzeczną. W Polsce co najmniej 4 trudne do rozróżnienia gatunki – C. zieglerella, C. scribaiella, C. schmidiella i C. orichalcea.

Las wiączyński 17.07.2016

Las wiączyński 17.07.2016

  1. Liczebność. C.zieglerella nierzadki; inne gatunki znacznie rzadziej obserwowane
  2. Biotop. Trzcinowiska, podmokłe łąki i inne wilgotne tereny z roślinami żywicielskimi
  3. Wymiary. Rs 8-11 mm
  4. Okres lotu. Głównie czerwiec i lipiec, ale spotykane od maja do września
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Gąsienice minują w zależności od gatunku trzciny, wiechliny, chmiel (C.zieglerella), groszek i wykę (C. schmidiella)
  7. Podobne. Inne podobnie ubarwione Microlepidoptera
  8. Uwagi. Identyfikacja Witold Zajda
  9. C.zieglerella w bazie BioMap
  10. C.zieglerella na Lepiforum

avidal

Leave a Reply