Limnaecia phragmitella

Cosmopterigidae
Skrzydła przednie wąskie, jasne, żółtobrązowe lub kremowożółte z metalicznym połyskiem. W połowie długości skrzydła widoczne dwie brązowe, jasno obwiedzione plamki, przed wierzchołkiem skrzydła pojawia się trzecia, tak samo ubarwiona plamka. Jedną z plamek środkowych łączy z plamką przedwierzchołkową brunatny cień dochodzący do wierzchołka skrzydła bądź blisko niego.

Pruszków 01.07.2022 Fot. Witold Kamocki

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Torfowiska, bagna, szuwary
  3. Wymiary. Rs 15-22 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień; apogeum pojawu w lipcu. Zimuje gąsienica w główce kwiatowej
  5. Lokalizacja. Mazowieckie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Gąsienice żywią się nasionami pałek z rodzaju Typha
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczny
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Witold Kamocki
  9. L.phragmitella na Lepiforum

avidal

Leave a Reply