Pancalia leuwenhoekella

Cosmopterigidae
Skrzydła przednie pomarańczowe, srebrzysto plamkowane z brunatnym obrzeżeniem krawędzi kostalnej. Czułki u obu płci z jasna obrączką preapikalną.

Austria – Oberwart 13.05.2021 Fot. Michael Knapp

  1. Status. Rzadko obserwowany, miejscami zapewne liczny. Głównie na południu kraju
  2. Siedlisko. Murawy kserotermiczne, łąki
  3. Wymiary. Rs 9-12 mm
  4. Okres lotu. Kwiecień – czerwiec
  5. Lokalizacja. Austria
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na fiołkach
  7. Podobne. W Polsce występuje równie rzadki drugi gatunek z rodzaju – Pancalia schwarzella. Różni się nieco odmiennym ułożeniem srebrnych plamek na skrzydłach oraz budową i ubarwieniem czułków – samce pozbawione są jasnej obrączki przedwierzchołkowej; u samicy człony przed tą obrączką są lekko zgrubiałe
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Michael Knapp
  9. P.leuwenhoekella na Lepiforum

avidal

Leave a Reply