Pancalia schwarzella

Cosmopterigidae
Skrzydła przednie pomarańczowe, srebrzysto plamkowane z brunatnym obrzeżeniem krawędzi kostalnej. Czułki samicy z jasną obrączką preapikalną; człony przed tą obrączką lekko zgrubiałe. Czułki samca bez jasnej obrączki.

Francja – Brantes 19.04.2011 Fot. Heiner Ziegler

  1. Liczebność. Rzadko obserwowany, miejscami zapewne liczny
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne, łąki
  3. Wymiary. Rs 12-14 mm
  4. Okres lotu. Kwiecień – czerwiec/lipiec
  5. Lokalizacja. Francja. W Polsce na nielicznych znanych stanowiskach, głównie na południu i na południowym wschodzie kraju
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na fiołkach
  7. Podobne. W Polsce występuje równie rzadki drugi gatunek z rodzaju – Pancalia leuwenhoekella. Różni się nieco odmiennym ułożeniem srebrnych plamek na skrzydłach oraz budową i ubarwieniem czułków – u obu płci występuje obrączka przedwierzchołkowa; u samicy człony przed tą obrączką nie są zgrubiałe
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Michael Knapp
  9. P.schwarzella na Lepiforum

avidal

Leave a Reply