Anania coronata – Przezierka hebdzianka

Crambidae – Wachlarzykowate
Obie pary skrzydeł brunatnoszare z wyraźnymi białymi plamkami różnej wielkości; w połowie szerokości skrzydła przedniego dwie jasne plamki obok siebie.

Puszcza Augustowska 25.06.2021 Fot. Jarosław Potapowicz

Młynek 07.06.2012

Łódź – Młynek 07.06.2012

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Najchętniej wilgotne łąki i skraje lasów
  3. Wymiary. Rs 21-27 mm
  4. Okres lotu. Maj – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, podlaskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują głównie na bzie czarnym; przebywają na spodniej stronie liści. Poza tym znajdowane na ligustrze, lilaku, powoju, powoju…
  7. Podobne. W połowie szerokości przedniego skrzydła u przeciętnie mniejszej Anania stachydalis znajduje się tylko jedna jasna plamka
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jarosław Potapowicz avidal
  9. A.coronata w bazie BioMap
  10. A.coronata na Lepiforum

Rodzaj Anania - Przezierka


avidal

Leave a Reply