Anania terrealis – Przezierka nawłociówka

Crambidae – Wachlarzykowate
Poprzednio w rodzaju Algedonia. Tło przednich skrzydeł szare lub szarożółte. Przepaska poprzeczna cienka, słabo wybarwiona, o kształcie charakterystycznym dla gatunku – silnie, łukowato wygięta.

Pruszków 26.07.2020 Fot. Witold Kamocki

A.terrealis

Łódź 04.08.2015 Fot. Jacek Nowak

  1. Status. Nierzadka
  2. Siedlisko. Skraje lasów, polany, tereny ruderalne, ugory, łąki, przydroża
  3. Wymiary. Rs 22-29 mm
  4. Okres lotu. Koniec maja – początek sierpnia
  5. Lokalizacja. Łódzkie, mazowieckie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na nawłociach – najchętniej w kwiatostanach, rzadziej na liściach
  7. Podobne. Niektóre inne gatunki z rodziny – mimo to identyfikacja na fotografiach terenowych jak najbardziej możliwa
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jacek Nowak Witold Kamocki
  9. A.terrealis w bazie BioMap
  10. A.terrealis na Lepiforum

Rodzaj Anania - Przezierka


avidal

Leave a Reply