Eudonia lacustrata – Mietliczka rokietnica

Crambidae – Wachlarzykowate
Przednie skrzydła białoszare z obfitym czarnoszarym przyprószeniem. Na środku skrzydła dwie jasne, rozmyte, ciemno obwiedzione plamki.

E.lacustrata

Rezerwat Lubiaszów 18.06.2019

E.lacustrata

Rezerwat Lubiaszów 18.06.2019

E.lacustrata

Łódzki Ogród Botaniczny 08.07.2017

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, łąki, polany, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Rs 15-20 mm
  4. Okres lotu. Lipiec i sierpień. Gąsienice od marca do maja
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na mchach
  7. Podobne. Liczne inne gatunki z rodzajów Eudonia i Scoparia. Rozpoznanie wymaga opatrzenia
  8. Uwagi. Identyfikacja osobnika z 2017 roku Wojtek M
  9. E.lacustrata w bazie BioMap
  10. E.lacustrata na Lepiforum

avidal

Leave a Reply