Eudonia mercurella – Mietliczka znaczona

Crambidae – Wachlarzykowate
Przednie skrzydła w różnych odcieniach szarości, z ciemnymi, rozmytymi plamami i białawymi przepaskami poprzecznymi.

Eud. mercurella

Cieszyn 28.07.2017 Fot. Slavko

E.mercurella

Łódź 08.07.2018 Eudonia cf.mercurella

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Lasy, parki, łąki, polany, wrzosowiska
  3. Wymiary. Rs 16-20 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Śląskie, łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na mchach porastających pnie i skały (kamienie), głównie na rokietach
  7. Podobne. Liczne inne gatunki z rodzajów Eudonia i Scoparia. Rozpoznanie wymaga opatrzenia, jest często niewykonalne na podstawie fotografii terenowych
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Slavko avidal
  9. E.mercurella w bazie BioMap
  10. E.mercurella na Lepiforum

Rodzaj Eudonia - Mietniczka


avidal

2 thoughts on “Eudonia mercurella – Mietliczka znaczona

Leave a Reply