Eudonia sudetica

Crambidae – Wachlarzykowate
Przednie skrzydła białoszare z obfitym brunatnym przyprószeniem. Forma barwna livonica jest znacznie ciemniejsza; występuje na niżu. Biała przepaska zewnętrzna, lekko ukośna względem przedniego brzegu skrzydła; brunatna, rozmyta plamka dyskoidalna położona relatywnie blisko tej przepaski.

Włochy – Lombardia – sierpień 2022 Fot. Benjamin Fabian

  1. Liczebność. W górach miejscami bywa bardzo liczna, na niżu znacznie rzadziej obserwowana
  2. Biotop. Lasy, polany
  3. Wymiary. Rs 17-21 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień/wrzesień
  5. Lokalizacja. Włochy
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na mchach
  7. Podobne. Liczne inne gatunki z rodzajów Eudonia i Scoparia. W górach można ja pomylić m.in. ze znacznie większą Eudonia vallesialis i z Eudonia petrophila (plamka dyskoidalna oddalona od przepaski zewnętrznej)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Benjamin Fabian
  9. E.sudetica na Lepiforum

Czarne strzałki wskazują przebieg przepaski zewnętrznej. Czerwona strzałka wskazuje plamkę dyskoidalną


Rodzaj Eudonia - Mietniczka


avidal

Leave a Reply