Eudonia truncicolella – Mietliczka borowa

Crambidae – Wachlarzykowate
Przednie skrzydła białoszare z mniej lub bardziej kontrastowym ciemnym deseniem.

Eudonia

Łódź – Widzew 03.07.2011

Las Łagiewnicki 30.07.2011

Łódź – Las Łagiewnicki 30.07.2011

  1. Liczebność. Najpospolitszy gatunek z rodzaju
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, aleje, łąki, polany, wrzosowiska, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Rs 18-23 mm
  4. Okres lotu. Lipiec i sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na mchach
  7. Podobne. Co najmniej 3 inne, bardzo podobne i znacznie rzadsze gatunki z rodzaju
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. E.truncicolella w bazie BioMap
  10. E.truncicolella na Lepiforum

Rodzaj Eudonia - Mietniczka


avidal

Leave a Reply