Evergestis forficalis – Rozcinka kapuścianka

Crambidae – Wachlarzykowate
Na białożółtawym tle przednich skrzydeł widoczne są dwie cienkie, skośne, niemal proste przepaski poprzeczne; przepaska zewnętrzna dochodzi do wierzchołka skrzydła.

E.forficalis

Będzino 09.06.2019 Fot. Augustyna

E.forfica

Łódź 13.05.2015 Fot. Jerzy Strzelecki

Łuków 08.08.2015 Fot. Ricosz

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Łąki, parki, ogrody, ugory, polany, pola uprawne
  3. Wymiary. Rs 22-31 mm
  4. Okres lotu. Maj – czerwiec i druga połowa sierpnia – wrzesień. Zimują gąsienice
  5. Lokalizacja. Łódzkie, zachodniopomorskie, lubelskie
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na spodniej stronie liści roślin krzyżowych, w tym na gorczycy, kapuście, chrzanie, rzodkwi i innych; rzadziej także na szczawiu (rdestowate)
  7. Podobne. Nietrudny do rozpoznania
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Lucyna Bugiera Augustyna Jerzy Strzelecki Ricosz
  9. E.forficalis  wbazie BioMap
  10. E.forficalis na Lepiforum

Chociszewo 07.08.2021 Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 08.06.2021 Fot. Lucyna Bugiera


Rodzaj Evergestis - Rozcinka


avidal

Leave a Reply