Pyrausta purpuralis – Płomienka purpurowa

Crambidae – Wachlarzykowate
Przednie skrzydła intensywnie czerwonopurpurowe z żółtymi plamkami; u niektórych osobników skrzydła wybarwione, szarawe. Żółta przepaska na tylnych skrzydłach stosunkowo wąska. Tylne skrzydła brunatnoczarne z żółtymi plamkami i przepaskami.

Cieszyn 15.07.2021 Fot. Aleksander Dorda

Chociszewo 22.07.2018 Fot. Lucyna Bugiera

Cieszyn 16.09.2020 Fotografia wykonana wieczorem z użyciem lampy błyskowej nie oddaje naturalnej purpurowej barwy skrzydeł Fot. Aleksander Dorda

Cieszyn 16.09.2020 Fot. Aleksander Dorda

  1. Status. Szeroko rozpowszechniona, ale wyraźnie mniej liczna od Pyrausta aurata
  2. Siedlisko. Łąki, okolice zbiorników wodnych, polany, ogrody, skraje lasów; chętnie na glebach wapiennych
  3. Wymiary. Rs 15-22 mm
  4. Okres lotu. Maj – sierpień; dwa pokolenia w sezonie. Imagines aktywne i w dzień, i w nocy
  5. Lokalizacja. Śląskie, lubuskie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na jasnotowatych (głównie na lebiodkach, macierzankach i miętach), oraz na głowience pospolitej
  7. Podobne. Kilka innych gatunków z tego rodzaju – w tym rzadka Pyrausta falcatalis notowana z terenów podgórskich i Pyrausta aurata, u której żółta przepaska na tylnych skrzydłach jest zauważalnie szersza. Skrzydła u Pyrausta ostrinalis mają fioletowy odcień
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Lucyna Bugiera Aleksander Dorda
  9. P.purpuralis na Lepiforum

Rodzaj Pyrausta - Płomienka


avidal

Leave a Reply