Pyrausta ostrinalis – Płomienka karmazynowa

Crambidae – Wachlarzykowate
Przednie skrzydła mniej lub bardziej czerwonopurpurowe z fioletowym odcieniem, żółto plamkowane. Żółta przepaska na tylnych skrzydłach wąska.

Las górażdżański 20.07.2014 Fot. Monika Pastrykiewicz

Las górażdżański 20.07.2014 Fot. Monika Pastrykiewicz

  1. Liczebność. Liczna tylko lokalnie
  2. Biotop. Murawy z rośliną żywicielską
  3. Wymiary. Rs 15-21 mm
  4. Okres lotu. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Opolskie. Na Wyżynie Łódzkiej zdecydowanie rzadka, o ile w ogóle u nas występuje
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na macierzankach
  7. Podobne. Przede wszystkim przeciętnie nieco większa Pyrausta purpuralis, u której brak fioletowego odcienia na skrzydłach. Żółta przepaska na tylnych skrzydłach u Pyrausta aurata jest wyraźnie szersza
  8. Uwagi. Autorką obserwacji jest Monika Pastrykiewicz
  9. P.ostrinalis w bazie BioMap
  10. P.ostrinalis na Lepiforum

Dodaj komentarz