Pyrausta ostrinalis – Płomienka karmazynowa

Crambidae – Wachlarzykowate
Przednie skrzydła mniej lub bardziej czerwonopurpurowe z fioletowym odcieniem, żółto plamkowane. Żółta przepaska na tylnych relatywnie skrzydłach wąska.

Las górażdżański 20.07.2014 Fot. Monika Pastrykiewicz

Las górażdżański 20.07.2014 Fot. Monika Pastrykiewicz

  1. Liczebność. Liczna tylko lokalnie
  2. Biotop. Murawy z rośliną żywicielską
  3. Wymiary. Rs 15-21 mm
  4. Okres lotu. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Opolskie. Na Wyżynie Łódzkiej zdecydowanie rzadka, o ile w ogóle u nas występuje
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na macierzankach
  7. Podobne. Przede wszystkim przeciętnie nieco większa Pyrausta purpuralis, u której brak fioletowego odcienia na skrzydłach. Żółta przepaska na tylnych skrzydłach u Pyrausta aurata jest wyraźnie szersza
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Monika Pastrykiewicz
  9. P.ostrinalis w bazie BioMap
  10. P.ostrinalis na Lepiforum

Rodzaj Pyrausta - Płomienka


avidal

Leave a Reply