Udea ferrugalis

Crambidae – Wachlarzykowate
Przednie skrzydła z wyraźnym rdzawym odcieniem – zwłaszcza smugi wzdłuż krawędzi kostalnych są intensywnie rdzawe. Przy zewnętrznym brzegu skrzydła obecna silnie zygzakowata, brunatna, wąska przepaska poprzeczna, która może być zredukowana do izolowanych plamek lub całkowicie zanikać. Plamki nerkowata i okrągłą ciemniejsze od tła, zwykle wyraźnie zaznaczone.

Francja – Cassel 05.11.2020 Fot. Marie Lou Legrand

  1. Liczebność. Migrant z południa Europy. Rzadko obserwowany
  2. Biotop. Skraje lasów, zarośla, łąki, murawy, ogrody
  3. Wymiary. Rs 18-24 mm
  4. Okres lotu. Zalatuje do naszego kraju zwykle w końcu lata i jesienią
  5. Lokalizacja. Francja. W Polsce możliwy do odnalezienia na całym obszarze, ale zwykle spotykany na południu kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na rozmaitych roślinach zielnych – wymienia się m.in. poziomki, łopiany i mięty
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczna – pozostałe gatunki z rodzaju nie maja tak ewidentnie rdzawego odcienia na przednich skrzydłach
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Marie Lou Legrand
  9. U.ferrugalis na Lepiforum

Rodzaj Udea - Udea


avidal

Leave a Reply