Cymatophorina diluta – Falica rozmytnica

Drepanidae – Wycinkowate
Przednie skrzydła jasnoszare z dwiema szerokimi, rdzawobrunatnymi przepaskami poprzecznymi ograniczającymi pole środkowe. Tułów pokryty lekko wzniesionymi łuskami – kępki rdzawych łusek graniczą z szarymi łuskami na środku tułowia – istotna cecha diagnostyczna gatunku.

Francja – Arques 04.10.2022 Fot. Marie Lou Legrand

  1. Liczebność. Zdecydowanie rzadka, obserwowana bardzo sporadycznie
  2. Biotop. Lasy z udziałem starych dębów, aleje dębowe
  3. Wymiary. Rs 33-37 mm
  4. Okres lotu. Sierpień – wrzesień/październik. Zimuje poczwarka
  5. Lokalizacja. Francja. W Polsce znana z północno-wschodniej części kraju
  6. Pokarm. Gąsienice żerują nocami na liściach dębów
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczna
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Marie Lou Legrand
  9. C.diluta na Lepiforum

avidal

Leave a Reply