Ochropacha duplaris – Falica dwojnica

Drepanidae – Wycinkowate
Przednie skrzydło jednolicie szare lub szaro-brązowe z dwiema czarnymi, małymi plamkami po środku i z lepiej lub gorzej widoczną ciemną, ukośną linią odchodzącą od wierzchołka skrzydła. Gąsienica wyraźnie ciemniejsza na grzbiecie niż na bokach ciała, z żółto-pomarańczową głową i z parą czarnych plam z tyłu głowy.

O.duplaris

Łódź 05.07.2015 Fot. Jerzy Strzelecki

O duplaris

Łódź 05.07.2015 Fot. Jerzy Strzelecki

  1. Status. Pospolita
  2. Siedlisko. Lasy, zarośla, brzegi zbiorników wodnych, doliny rzeczne; preferuje tereny wilgotne
  3. Wymiary. Rs 27-35 mm
  4. Okres lotu. Kwiecień – wrzesień. Gąsienice od lipca do października. Zimuje poczwarka
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na olszach, topolach i brzozach
  7. Podobne. Dzięki charakterystycznemu układowi plamek na przednim skrzydle nietrudna do rozpoznania; początkowo bywa uznawana za miernikowca
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Jerzy Strzelecki
  9. O.duplaris w bazie BioMap
  10. O.duplaris na Lepiforum

avidal

Leave a Reply