Sabra harpagula – Wycinka puginałówka

Drepanidae – Wycinkowate
Obie pary skrzydeł beżowe ze skupiskiem złocistych plamek w polu środkowym. Pole środkowe ograniczone ząbkowanymi, wąskimi przepaskami poprzecznymi. Przednie skrzydło z haczykowato wyprofilowanym wierzchołkiem oraz z rzędem szaroczarnych plam dochodzących do zewnętrznego brzegu skrzydła.

Puszcza Augustowska 27.06.2017 Fot. Witold Kamocki

  1. Liczebność. Dawniej rzadka, obecnie lokalnie bywa liczna – w tym na Podkarpaciu i w Puszczy Augustowskiej, W większości regionów jednak wciąż rzadko obserwowana i nieliczna
  2. Biotop. Głównie lasy i ogrody; preferuje tereny wilgotne
  3. Wymiary. Rs 25-42 mm
  4. Okres lotu. Maj – sierpień; dwa pokolenia w sezonie. Gąsienice od lipca do października
  5. Lokalizacja. Podlaskie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na rozmaitych drzewach i krzewach liściastych, zwłaszcza na lipie drobnolistnej
  7. Podobne. Łatwa do rozpoznania
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Witold Kamocki
  9. S.harpagula na Lepiforum

Puszcza Augustowska 10.09.2008 Fot. Witold Kamocki


avidal

Leave a Reply