Tethea or – Falica or

Drepanidae – Wycinkowate
Skrzydła przednie zwykle szaro-brunatne, rzadziej brązowe; ubarwienie i deseń zmienne; gatunek występuje w kilku formach barwnych. Wyznaczone przez czarne, faliste, poprzeczne przepaski pole środkowe szersze przy przednim brzegu skrzydła. Plamka nerkowata biała lub żółta, plamka okrągła zwykle uderzająco mała. Zdarzają się osobniki o niemal jednolicie czarnych skrzydłach (forma albigensis). Gąsienica zielona – u młodych gąsienic głowa czarna, u starszych żółto-brązowa.

Liechtenstein 04.05.2012 Fot. Heiner Ziegler

Grecja 01.06.2015 Fot. Heiner Ziegler

Szwajcaria 11.05.2012 Fot. Heiner Ziegler

T.or

Łódź 17.07.2015 Fot. Jerzy Strzelecki

  1. Status. Pospolita w całym kraju
  2. Siedlisko. Lasy liściaste i mieszane, parki, zarośla, aleje, ogrody, doliny rzeczne
  3. Wymiary. Rs 34-43 mm
  4. Okres lotu. Koniec kwietnia – czerwiec oraz sierpień i wrzesień; dwa pokolenia w sezonie. Gąsienice od maja do października
  5. Lokalizacja. Grecja, Liechtenstein, Szwajcaria, Polska – łódzkie
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na topolach i wierzbach
  7. Podobne. U Tethea ocularis pole środkowe nie jest znacząco szersze przy zewnętrznej krawędzi przedniego skrzydła. Podobne są także Achlya flavicornis i Diloba caerulocephala
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jerzy Strzelecki Heiner Ziegler
  9. T.or w bazie BioMap
  10. T.or na Lepiforum

Szwajcaria 06.06.2016 Fot. Heiner Ziegler

Grecja 03.06.2015 Fot. Heiner Ziegler


avidal

Leave a Reply