Tethea ocularis – Falica oczenica

Drepanidae – Wycinkowate
Skrzydła przednie zwykle szarobrunatne. Wyznaczone przez czarne, faliste, poprzeczne przepaski pole środkowe mniej więcej tak samo szerokie przy przednim i tylnym brzegu skrzydła. Plamki okrągła i nerkowata jasne, wyraźnie zaznaczone. Gąsienica białoniebieskawa lub bladożółta, najczęściej z żółtą głową.

Szwajcaria 18.06.2012 Fot. Heiner Ziegler

Francja 24.04.2011 Fot. Heiner Ziegler

T.ocularis

Łódź 10.07.2017 Fot. Jerzy Strzelecki

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Lasy liściaste i mieszane, parki, zarośla, aleje, ogrody, doliny rzeczne
  3. Wymiary. Rs 32-44 mm
  4. Okres lotu. Koniec kwietnia – sierpień; dwa pokolenia w sezonie. Gąsienice od końca maja do początku października. Zimuje poczwarka
  5. Lokalizacja. Francja, Szwajcaria, Polska – łódzkie
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na topolach
  7. Podobne. U Tethea or pole środkowe jest znacząco szersze przy przedniej krawędzi przedniego skrzydła. Podobne są także Achlya flavicornis i Diloba caerulocephala
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jerzy Strzelecki Heiner Ziegler
  9. T.ocularis w bazie BioMap
  10. T.ocularis na Lepiforum

avidal

Leave a Reply