Tetheella fluctuosa – Falica zmiennica

Drepanidae – Wycinkowate
Przednie skrzydło z licznymi, cienkimi przepaskami poprzecznymi (przepaski jasne i ciemne); w nasadowej i zewnętrznej części skrzydło szare, po środku ciemnobrunatne. Gąsienica zwykle zielonkawa z dwoma czarnymi plamami na wierzchu głowy i przy końcu ciała.

Boguszów 05.07.2014 Fot. Grzegorz Gierlasiński

Boguszów-Gorce 05.07.2014 Fot. Grzegorz Gierlasiński

  1. Status. Pospolita i miejscami liczna
  2. Siedlisko. Lasy, torfowiska, mokradła
  3. Wymiary. Rs 34-40 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień. Gąsienice od sierpnia do października
  5. Lokalizacja. Dolny Śląsk
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na brzozach
  7. Podobne. Niektóre inne gatunki z rodziny oraz niektóre sówki Noctuidae; mimo to nietrudna do rozpoznania
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Grzegorz Gierlasiński
  9. T.fluctuosa w bazie BioMap
  10. T.fluctuosa na Lepiforum

avidal

Leave a Reply