Agonopterix heracliana

Elachistidae
Przednie skrzydła jasnobrązowe lub ciemnobrązowe, niekiedy z kasztanowym bądź żółtym odcieniem. W połowie długości skrzydła rząd białych kropek. Czarne, wzniesione łuski tworzą nieliczne kępki. Krawędź kostalna wąsko rozjaśniona w nasadowej części skrzydła.

Francja – Oxelaëre 09.03.2021 Fot. Marie Lou Legrand

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Skraje lasów, leśne drogi i polany, parki, ogrody, ugory, przydroża, tereny ruderalne, baldachowiska
  3. Wymiary. Rs 17-25 mm
  4. Okres lotu. Od wczesnej fenologicznej wiosny do późnej jesieni z prawdopodobną przerwą letnią w okresie żerowania gąsienic. Gąsienice od maja do lipca. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Francja. W Polsce na całym obszarze
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na rozmaitych gatunkach selerowatych
  7. Podobne. Przede wszystkim Agonopterix ciliella, którego nie sposób odróżnić na podstawie fotografii terenowych
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Marie Lou Legrand
  9. A.heracliana na Lepiforum

Francja – Oxelaëre 09.03.2021 Fot. Marie Lou Legrand


avidal

Leave a Reply