Agonopterix propinquella

Elachistidae
Przednie skrzydła szarobrązowe z wyraźną, dużą, ciemną plamą w połowie długości; pozostałe ciemne plamki słabo widoczne i relatywnie nieliczne.

A.propinquella

Łódź 24.07.2016 Fot. Jacek Nowak

  1. Status. Pospolity
  2. Siedlisko. Skraje lasów, leśne drogi i polany, parki, ogrody, ugory, przydroża, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Rs 16-20 mm
  4. Okres lotu. Od wczesnej fenologicznej wiosny do późnej jesieni. Gąsienice od czerwca do sierpnia. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na ostach, ostrożeniach i łopianach
  7. Podobne. U rzadkiego Agonopterix petasitis skrzydła są raczej brązowe lub białawe, niż szare – odmienne jest tez ich plamkowanie. U Agonopterix arenella plamkowanie jest bogatsze – min. widoczny jest rząd czarnych plamek przy przednim brzegu skrzydła. U Agonopterix subpropinquella brak tak wyraźnie zarysowanej, dużej, ciemnej plamy w połowie długości skrzydła. Bardzo podobny bywa też Agonopterix laterella
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Jacek Nowak
  9. A.propinquella w bazie BioMap
  10. A.propinquella na Lepiforum

avidal

2 thoughts on “Agonopterix propinquella

Leave a Reply