Depressaria albipunctella

Elachistidae
Przednie skrzydła o szerokiej gamie odcieni barwy brązowej, niekiedy z czerwonokasztanowym odcieniem. Przed połową długości dość wyraźnie zaznaczona wąska, ukośna, czarna kreska. Na środku przedniego skrzydła okrągła, jasna plamka.

Pruszków 17.08.2017 Fot. Witold Kamocki

  1. Liczebność. Zapewne pospolity
  2. Biotop. Baldachowiska, przydroża, leśne drogi, polany, ugory, ogrody
  3. Wymiary. Rs 19-22 mm
  4. Okres lotu. Wiosna – jesień z ewentualną przerwą w czerwcu i lipcu
  5. Lokalizacja. Mazowieckie
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na liściach i kwiatach selerowatych
  7. Podobne. Inne brązowoskrzydłe gatunki z rodzaju
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Witold Kamocki
  9. D.albipunctella na Lepiforum

avidal

Leave a Reply